მზადდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება - 2018"

კონფერენცია გაიმართება 2018 წლის 19 ოქტომბერს

მონაწილეებს თეზისები შეუძლიათ წარმოადგინონ 2018 წლის 15 ოქტომბრამდე

შეკითხვებისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ საორგანიზაციო კომიტეტს

კოსტავას 77, თბილისი, სტუ მე-6 კორპუსი ოთახი 110 ბ 

ტელ. 2 36 45 14

 

 

გამოსულია ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება"

46-ე ნომერი.

ჟურნალს შეგიძლიათ გაეცნოთ აქვე, გამოცემებში.

 

გამოსულია ჟურნალი  " Scripta manent "2 (38)

ჟურნალს შეგიძლიათ გაეცნოთ აქვე, გამოცემებში.

საქართველო, თბილისი 0175 კოსტავას 77, VI კორპუსი VIII სართული ტელ: (+995 32) 36.45.14
77 Kostava st., 0175 Tbilisi, Georgia. Tel. (+995 32) 36.45.14, (+995 74) 40 56 77 E-mail: geoandopendip@yahoo.com