ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება - 2018"

 ( თეზისები ქვეყნდება აქ სამეცნიერო ჟურნალ "ხელისუფლბა და საზოგადოება"-ს 48 ნომრის პირველ ტომში)

 

 

გამოსულია ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება"

48-ე ნომერის მეორე ტომი.

ჟურნალს შეგიძლიათ გაეცნოთ აქვე, გამოცემებში.

 

გამოსულია ჟურნალი  " Scripta manent "2 (38)

ჟურნალს შეგიძლიათ გაეცნოთ აქვე, გამოცემებში.

საქართველო, თბილისი 0175 კოსტავას 77, VI კორპუსი VIII სართული ტელ: (+995 32) 36.45.14
77 Kostava st., 0175 Tbilisi, Georgia. Tel. (+995 32) 36.45.14, (+995 74) 40 56 77 E-mail: geoandopendip@yahoo.com