გამოსულია ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება" 44-ე ნომერი 2 ტომად. ჟურნალს შეგიძლიათ გაეცნოთ აქვე, გამოცემებში.

საქართველო, თბილისი 0175 კოსტავას 77, VI კორპუსი VIII სართული ტელ: (+995 32) 36.45.14
77 Kostava st., 0175 Tbilisi, Georgia. Tel. (+995 32) 36.45.14, (+995 74) 40 56 77 E-mail: geoandopendip@yahoo.com