2022 წლის 28 ოქტომბერს გაიმართა მე-16 საერთაშორისო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება -2022"

(კონფერენციის მასალები გამოქვეყნებულია კრებულად)

 

 

 

 

 

გამოსულია ჟურნალ "ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია,თეორია პრაქტიკა)-ს"

64-ე ნომერი (2022 წელი).

 

გამოსულია სამეცნიერო ჟურნალ "Scripa manent"-ის 54-ე ნომერი (2022) წელი

 

ჟურნალების გაცნობა შესაძლებელია აქვე "გამოცემებში"

 

 

საქართველო, თბილისი 0175 კოსტავას 77, VI კორპუსი VIII სართული ტელ: (+995 32) 36.45.14
77 Kostava st., 0175 Tbilisi, Georgia. Tel. (+995 32) 36.45.14, (+995 74) 40 56 77 E-mail: geoandopendip@yahoo.com