ჩვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ: საქართველო, თბილისი 0175 კოსტავას ქ.77, VI კორპუსი, I სართული ტელ.2 36-45-14 77 Kostava st., 0175 Tbilisi, Georgia. Tel. [+995 32] 2 36 45 14 E-mail: geoandopendip@yahoo.com

საქართველო, თბილისი 0175 კოსტავას 77, VI კორპუსი VIII სართული ტელ: (+995 32) 36.45.14
77 Kostava st., 0175 Tbilisi, Georgia. Tel. (+995 32) 36.45.14, (+995 74) 40 56 77 E-mail: geoandopendip@yahoo.com