დანართი
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 1 (29)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 2 (30)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 3 (31)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 4 (32) ტ. 1
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 4 (32) ტ.2
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 1 (33)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 2 (34)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 3 (35)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 4 (36) ტ.1
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 4 (36) ტ.2
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 4 (28)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 3 (27)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 2 (26) ტ.2
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 2 (26) ტ.1
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 1 (25)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 4 (24) ტ.2
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 2 (34)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 3 (23)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 2 (22)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 1 (21) ტ. 2
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 1 (21) ტ.1
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 4 (20) ტ.2
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 1
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 2
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 3
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 4
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 1(5)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 2 (6)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 3 (7) ტ.1
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 3 (7) ტ.2
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 4 (8)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 1 (9)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 2 (10)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 3 (11)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 4 (12)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 1 (13)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 2 (14)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 3 (15)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 4 (16)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 1 (17)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 4 (24) ტ. 1
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 3 (19)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 4 (20) ტ.1
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 1 (37)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 2 (18)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 2 (38)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 3 (39)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 4 (40) ტ.1
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 4 (40) ტ.2
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 1 (41)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 2 (42)
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 3 (43)
სამეცნიერო კონფერენცია 2017
Научная конференция - 2017
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 4 (44) ტ.1
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 1 (45) ტ.2
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 1 (45) ტ.1
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 4 (44) ტ.2
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 4 (48) ტ.1
"ხელისუფლება და საზოგადოება" № 3 (47)
ხელისუფლება და საზოგადოება" № 2 (46)
Scripta manent 3 (19)
Scripta manent 1 (17)
Scripta manent 2 (18)
Scripta manent 4 (16)
Scripta manent 2 (14)
Scripta manent 3 (15)
Scripta manent 1 (13)
Scripta manent 4 (12)
Scripta manent 3 (11)
Scripta manent 2 (10)
Scripta manent 1 (9)
Scripta manent 4 (8)
Scripta manent 3 (7)
Scripta manent 2 (6)
Scripta manent 1 (5)
Scripta manent 4
Scripta manent 3
Scripta manent 2
Scripta manent 4 (20)
Scripta manent 1 (21)
Scripta manent 2 (22)
Scripta manent 3 (23)
Scripta manent 4 (24)
Scripta manent 1 (25)
Scripta manent 2 (26)
Scripta manent 3 (27)
Scripta manent 1
Scripta manent 1 (29)
Scripta manent 2 (30)
Scripta manent 3 (31)
Scripta manent 4 (32)
Scripta manent 1 (33)
Scripta manent 2 (34)
Scripta manent 3 (35)
Scripta manent 4 (36)
Scripta manent 1(37)
Scripta manent 2(38)

სამეცნიერო ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)". ჟურნალი გამოდის წელიწადში ოთხჯერ. ჟურნალი რეფერირებადი და რეცენზირებადია, იგი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ აღიარებულია გამოცემად, რომელშიაც გამოქვეყნებული სტატიები დოქტორანტებსა და მაგისტრებს ეთვლება პუბლიკაციად.

 

გამოდის სამეცნიერო ჟურნალი `სკრიპტა მანენტ"-ი , იგი გამოდის კვარტალში ერთხელ, 4 ნომერი წელიწადში. ჟურნალი რეფერირებადი და რეცენზირებადია, იგი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ აღიარებულია გამოცემად, რომელშიაც გამოქვეყნებული სტატიები დოქტორანტებსა და მაგისტრებს ეთვლება პუბლიკაციად.

საქართველო, თბილისი 0175 კოსტავას 77, VI კორპუსი VIII სართული ტელ: (+995 32) 36.45.14
77 Kostava st., 0175 Tbilisi, Georgia. Tel. (+995 32) 36.45.14, (+995 74) 40 56 77 E-mail: geoandopendip@yahoo.com