დანართი
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №45 t.2 2018
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №45 t.1 2018
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №44 t.2 2017
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №44 t.1 2017
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №43 2017
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №42 2017
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №41 2017
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №40 t.2 2016
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №40 t.1 2016
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №39 2016
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №38 2016
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №37 2016
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №36 t.2 2015
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №36 t.1 2015
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №35 2015
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №34 2015
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №33 2015
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №32 t.2 2014
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №32 t.1 2014
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №31 2014
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №30 2014
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №29 2014
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №28 2013
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №27 2013
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №26 t.2 2013
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №26 t.1 2013
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №25 2013
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №24 t.2 2012
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №24 t.1 2012
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №23 2012
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №23 2012
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №22 2012
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №21 t.1 2011
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №21 t.1 2011
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №20 t.2 2011
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №20 2011 t.1
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №19 2011
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №18 2011
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №17 2010
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №16 2010
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №15 2010
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №13 2010
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №12 2009
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №10 2009
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №11 2009
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №9 2009
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №8 2008
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №7 t.2 2008
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №7 t.1 2008
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №6 2008
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №5 2008
სამეცნიერო კონფერენცია 2017
Научная конференция - 2017
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №4 2007
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №3 2007
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №47 2018
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №46 2018
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №1 2006
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №2 2006
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №47 2018
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №48 t.1 2019
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №49 t.2 2019
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №49 t.3 2019
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №50 2019
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №51 2019
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №14 2010
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №52 2019
შრომების კრებული -2019
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №53 2020
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №54 2020
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №55 2020
შრომების კრებული -2020
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №56 2020
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №57 2021
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №59 2021
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №58 2021
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №60 2021
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №61 2022
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №62 2022
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №63 2022
"ხელისუფლება და საზოგადოება" №64 2022
მე-16 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული
Scripta manent 27 (3)
Scripta manent 25 (1)
Scripta manent 24 (4)
Scripta manent 23 (3)
Scripta manent 22 (2)
Scripta manent 21 (1)
Scripta manent 20 (4)
Scripta manent 19 (3)
Scripta manent 18 (2)
Scripta manent 17 (1)
Scripta manent 16 (4)
Scripta manent 15 (3)
Scripta manent 14 (2)
Scripta manent 13 (1)
Scripta manent 12 (4)
Scripta manent 11 (3)
Scripta manent 10 (2)
Scripta manent 9 (1)
Scripta manent 8 (4)
Scripta manent 7 (3)
Scripta manent 6 (2)
Scripta manent 5 (1)
Scripta manent 4
Scripta manent 3
Scripta manent 2
Scripta manent 1
Scripta manent 2 (30)
Scripta manent 3 (31)
Scripta manent 4 (32)
Scripta manent 1 (33)
Scripta manent 2 (34)
Scripta manent 38 (2)
Scripta manent 37 (1)
Scripta manent 29 (1)
Scripta manent 35(3)
Scripta manent 36 (4)
Scripta manent 39 (3)
Scripta manent 41(1)
Scripta manent 42 (2)
Scripta manent 44
Scripta manent 45(1)
Scripta manent 46
Scripta manent 47
Scripta manent 48
Scripta manent 49
Scripta manent 51
Scripta manent 50
Scripta manent 52
Scripta manent 53
Scripta manent 54

სამეცნიერო ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)". ჟურნალი გამოდის წელიწადში ოთხჯერ. ჟურნალი რეფერირებადი და რეცენზირებადია, იგი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ აღიარებულია გამოცემად, რომელშიაც გამოქვეყნებული სტატიები დოქტორანტებსა და მაგისტრებს ეთვლება პუბლიკაციად.

 

გამოდის სამეცნიერო ჟურნალი `სკრიპტა მანენტ"-ი , იგი გამოდის კვარტალში ერთხელ, 4 ნომერი წელიწადში. ჟურნალი რეფერირებადი და რეცენზირებადია, იგი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ აღიარებულია გამოცემად, რომელშიაც გამოქვეყნებული სტატიები დოქტორანტებსა და მაგისტრებს ეთვლება პუბლიკაციად.

საქართველო, თბილისი 0175 კოსტავას 77, VI კორპუსი VIII სართული ტელ: (+995 32) 36.45.14
77 Kostava st., 0175 Tbilisi, Georgia. Tel. (+995 32) 36.45.14, (+995 74) 40 56 77 E-mail: geoandopendip@yahoo.com